Obytné
Tu bývajú všetky vaše postavy

Farmárske sídla

Sídla farmárov a ich rodín.

Mešťanské domy

Sídla bohatých rodín priamo v meste.

Osada/Ghetto

Obydlia najnižšej vrstvy

Domy v lese

                                                                     Na pohľad opustené domy v lese, ale                                                                                                                                              obývajú ich zväčša samotársky animágovia.                                                                                                                                    V celom lese ich nachádza iba pár.