Svet Henére

Na pohľad obyčajný, ale v hĺbke úplne neobyčajný

Svet Henére je na pohľad obyčajná krajina, kde žijú spokojní ľudia, ktorí si cenia všetko, čo majú. Rešpektujú svojích vodcov, krajinu... Okolo Henére obieha jeden mesiac zvaný Dorchadas. Dorchadas nie je väčší, ako mesiac, ktorý obieha okolo Zeme. Samotná Henére je menšia, ako by sa predpokladalo a požadovalo. Nachádzajú sa na neh početné lúky a polia, rieky a moria, lesy a púšte, ale aj mestá a osady. Henére nepozná štyri ročné obdobia. Existuje len leto, ktoré sa nachádza vždy v nížinách, dolinách, kotlinách a nižších kopcoch. Na druhej strane tu je krutá zima, ktorá sa nachádza na vysokých pohoriach a kde prežijú len zimné zvierata. Niekedy dávno prvý zakladateľ sveta vytvoril bránu, ktorá spojovala Henére so Zemou. Táto brána však upadla do zabudnutia a tak sa žiaden človek nemôže dostať ako z Henére, tak do nej. V Henére žijú, ako smrteľníci, tak aj animágovia a mágovia. Je to ich svet, stvorený na ich obraz a podľa ich požiadaviek. Nepoznajú, elektroniku, vodovod, v skratke žiadne moderné technológie. V Henére je uctievaná krajina, je považovaná za všetko, čo majú. Ctia si ju a čerpajú z nej zdroje. Civilisti sú zväčša sedliaci, ktorí milujú pôdu a ctia si vyššie postavených. Málokedy sa nájde človek, ktorý by sa chcel vzbúriť proti nastolenému režimu. 

   Census

         Andhara

                             ♀    ♂ 

Animágovia:            5        5

Mágovia:                       0         1 

-----------------------------------------------

Celkový počet:             5         6

          o´Rmon

                        ♀    ♂

Animágovia:            5        2

Mágovia:                   1        0

Civilisti:                         2          1

-----------------------------------------------

Celkový počet:             18         3

© 2016 Rpg-animágovia / Pri tvorbe tohoto webu nebol zabitý ani jeden admin
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!